Thanh Toán Mua Tip
Hình ảnh Tên Tip Số Lượng Giá Tip Thành Tiền Ưu Đãi Thanh Toán
Thành tiền:
Tổng tiền thanh toán:
0
0Hình ảnh Tên Tip Số Lượng Giá Tip Thành Tiền Ưu Đãi Thanh Toán
quý khách bỏ ra 2.000.000 VNĐ sẽ được nhận TIP của 7 ngày liên tiếp trong tuần 1 2.000.000 2.000.000đ 2.000.000
Thành tiền:
Tổng tiền thanh toán:
2.000.000
2.000.000Hình ảnh Tên Tip Số Lượng Giá Tip Thành Tiền Ưu Đãi Thanh Toán
quý khách bỏ ra 10.000.000 VNĐ sẽ được nhận TIP của 30 ngày liên tiếp trong tuần 1 10.000.000 10.000.000đ 10.000.000
Thành tiền:
Tổng tiền thanh toán:
10.000.000
10.000.000Hình ảnh Tên Tip Số Lượng Giá Tip Thành Tiền Ưu Đãi Thanh Toán
quý khách bỏ ra 100.000.000 VNĐ sẽ được nhận TIP của 365 ngày liên tiếp trong tuần 1 100.000.000 100.000.000đ 100.000.000
Thành tiền:
Tổng tiền thanh toán:
100.000.000
100.000.000