Xiên Tổng Số Trận Thắng Thua Tỷ Lệ %
Xiên 2 25 20 5 80%
Xiên 3 20 15 5 75%
Xiên 4 20 12 8 60%
Xiên 5 20 11 9 55%
Xiên 6 10 5 5 50%